Ústí 2017

Jako každý rok, tak i letos, se 31. 7. v 15 hodin sešli zástupci Spolku Němců a přátel německé kultury spolu se zástupci Heimatkreis Aussig na mostě Edvarda Beneše, aby si připomněli smutné výročí ústeckého masakru.

Členové pražské základní organizace v rámci cesty na pietní akci navštivili i historické centrum města Litoměřice. Tam se na Dómském náměstí podívali do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích, vystoupali její věž a měli tak krásný výhled na celé město. Na Mírovém náměstí pak v rámci polední pauzy poobědvali. Do Ústí nad Labem se pak nepokračovalo po čerstvě otevřené dálnici, nýbrž kouzelným údolím podél řeky Labe, což se všem účastníkům velmi zamlouvalo.

V žáru letního slunce se na mostě Edvarda Beneše shromáždilo na 50 lidí. Skupinu tvořili Němci, jež byli vyhnáni, ale také ti zůstavší, a samozřejmě i Češi. Spolek Němců a přátel německé kultury reprezentovala jeho předsedkyně Irena Novák, členové pražské a ústecké základní organizace, jmenovitě Hans Adamec a paní Erna Schwarz. Heimatkreis Aussig zastupovala, jako každý rok, Brigitte Gotmann, která se také ujala úvodního slova. Celá situace se pro ni nesla ve velmi symbolickém duchu, neboť se krátce před svou řečí dověděla radostnou zprávu o narození svého pravnuka. Tedy v momentě piety za nevinné německé životy na svět přišel život nový. Místostarosta města Ústí nad Labem, který je zároveň členem výboru pro národnostní menšiny města Ústí nad Labem, pak na pomník položil věnec. Shromáždění se zúčastnil i Monsignore Karl Wuchterl, který byl na návětěvě oseckého kláštera. Po ukončení piety se všichni mohli ještě blíže seznámit na faře kostela Panny Marie Nanebevzetí, kde se uskutečnilo malé setkání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *