Zahájení výstavy

Zahájení druhé části výstavy Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1948 až 1968 v Domě národnostních menšin v Praze se mimo autorek výstavy a mnoha dalších hostů zúčastnil také zástupce německého velvyslanectví pan Dieter Fuchsenthaler (na fotografii druhý zprava), prezident Shromáždění německých spolků v ČR Martin Dzingel (na fotografii vpravo),…

Mikulášská slavnost a otevření výstavy v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou

V Domě česko-německého porozumění v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou se 6.12. konaly dvě velké události. V brzkém odpoledni se setkala Jablonecká a Vratislavická skupina na Mikulášské slavnosti. Skoro 30 členů Spolku Němců a přátel německé kultury naplnilo místnost a dobře se bavilo při hudbě. Pozdější odpoledne přivedlo do domu další…

Výroční setkání Spolku Němců

Je to již skoro rok od podepsání dohody mezi Shromážděním německých spolků a Spolkem Němců a přátel německé kultury, které se odehrálo na pražském velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Díky tomu mohl Spolek Němců realizovat mnohem více projektů, než tomu bylo doposud. Mezi takové projekty patřil například Den matek, který se…

Slavný tenorista Jakub Pustina znovu v Kraslicích

Kraslická základní organizace znovu uspořádala 20.10.2017 v Základní umělecké škole Kraslice pro své členy a obyvatele města krásný koncert. Árie od Verdiho, Wagnera, Dvořáka a Strausse zpívané panem Pustinou a jeho jihokorejskými hosty panem Heeyun Choi (bas) a paní Ahyoung Kim (soprán) na nás velmi zapůsobily. Oba hosté byli vítězi prestižního projektu…

Setkání AEK v kulturním domu Chebska v Marktredwitz

V pátek 27.10.2017 jelo 13 členů Spolku Němců a přátel německé kultury z Kraslic v doprovodu paní Soni Šimánkové na prohlídku města Marktredwitz (Ředvice), která byla spojena s návštěvou setkání AEK v kulturním domu Chebska v Marktredwitz. Co je tedy vlastně AEK? AEK (Pracovní kroužek chebských kulturních tvůrců) je sdružení chebských umělců,…

Krasličtí v Liberci

Kraslická základní organizace se zúčastnila nejen slavnostního odpoledne oslav Shromáždění německých spolků v Liberci. Vyjeli z Kraslic už velmi brzy ráno, aby si dopoledne prohlédli Liberec. Vyjížďka na Ještěd se příliš nevyvedla, protože vrchol zůstal celé dopoledne v mlze, ale při krátké procházce centrem Liberce s výkladem Ireny Novákové už…

Rádio Sousedé

V pátek 27. 10. v 19.45 bude na česko-německé rozhlasové stanici Sousedé vysílán rozhovor s paní Helgou Hoškovou a starostkou Šluknova Evou Džumanovou o výstavě „Zaniklá obec Fukov“. Více informací o stanici najdete na http://www.rozhlas.cz/kraje/porady/_porad/101149

90. narozeniny paní Hannelore Singer

Paní Hannelore Singer je pravnučkou prvního jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera. V Jablonci nad Nisou vychodila základní školu a navštěvovala gymnázium, ale po válce byla spolu s rodiči odsunuta. Od té doby žije v Kaufbeuren. V říjnu slaví tato věčná optimistka, plná života 90. narozeniny a toto jubileum oslavila právě v rodném…

25 let Shromáždění německých spolků

O víkendu od 13. do 15. října probíhaly v Liberci oslavy 25. výročí založení Shromáždění německých spolků. Také předsedkyně Spolku Němců a přátel německé kultury, Irena Novák, byla pozvána jako čestný host. Galavečera, který se konal 14. října v Centru Babylon, se zúčastnili i další členové Spolku Němců. Z Kraslic…

Zahájení výstavy fotografií o zaniklé obci Fukov na Šluknovsku

V úterý 10. října proběhlo zahájení výstavy Zaniklá obec Fukov, kterého se zúčastnili nejen členové pražské či šluknovské základní organizace Spolku Němců, ale také představitelé města Šluknov, paní starostka Mgr. Eva Džumanová a vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Martin Chroust. Po úvodním slově předsedkyně Spolku Němců Ireny Novák se o…

Přednáška Pátera Martina Leitgöba v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce

Ve čtvrtek 21. 9. se mohla díky finanční podpoře Německého velvyslanectví uskutečnit přednáška Pátera Martina Leitgöba, kterou společně organizovaly německá katolická farnost v Praze, Spolek Němců a přátel německé kultury a Sudetoněmecká kancelář. Přednáška se uskutečnila v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Členům pražské základní organizace Spolku Němců a dalším přátelům…

Setkání zástupců německé menšiny na velvyslanectví

V pátek 22. 9. se sešli zástupci německé menšiny na německém velvyslanectví. Kromě přivítání nového velvyslance, Dr. Christopha Isranga, bylo na programu setkání také rozloučení se zmocněncem spolkové vlády pro otázky vystěhovalců a národnostních menšin, Hartmutem Koschykem. Zástupci Spolku Němců a přátel německé kultury a Spolku německých svazů představili své…