Návštěva u Chebských

16. října 2019 navštívil předseda poprvé západ země a to město Cheb, kde byl srdečně přivítán v Centru setkávání na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cheb je společně se Sokolovem v těsném spojení a obě místní skupiny jednají ve shodě. Prostory Centra setkávání, které je financováno z rozpočtu Shromáždění Němců, jsou velkorysé a poskytují prostor…

Návštěva v Mnichově

11. října 2019 se předseda Spolku zúčastnil na pozvání Bavorského zemského vedoucího Sudetoněmeckého krajanského sdružení pana Steffena Hörtlera slavností k 70. výročí založení Bavorského zemského sdružení Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Mnichově. Bavorské zemské sdružení stálo vždy na straně krajanů, které stále spojuje, stará se o jejich záležitosti, staví mosty do vlasti a…

Návštěva v Novém Boru

9. října 2019 se malá delegace Spolku z Prahy sestávající se z paní Taťjany Matouškové, Jiřího Vidíma a Ondřeje Vidíma jako našeho asistenta zúčastnila měsíční schůzky naší pobočky v Domě seniorů v Novém Boru. Nejprve byly předány květiny a gratulace naší milé Hildě Kopecké, dlouholeté vedoucí novoborské skupiny, k jejímu životnímu jubileu. Na oplátku nám…

Návštěva ve Šluknově

4. října 2019 se předseda Spolku zúčastnil měsíční schůzky naší šluknovské skupiny v Domě seniorů města Šluknov. Tato skupina je již dlouhá léta vedena s plným elánem a temperamentem paní Helgou Hoškovou, která má díky svým velmi dobrým vazbám na město možnost užívat ke svým schůzkám krásnou místnost s kuchyňkou tohoto seniorského zařízení a…

Mediální workshop v Jablonci

Poslední zářijový víkend se předseda Spolku zúčastnil velmi zajímavého semináře v Domě česko-německého porozumění v Jablonci n. N. –Rýnovicích. Hlavním tématem semináře byla výměna zkušeností z publikační práce naší menšiny a jak tyto zprávy dostat do zájmu medií. Seminář byl velice dobře připraven a diskuze se zúčastnily velmi kompetentní osobnosti.…

Důležité setkání v Poslanecké sněmovně

19. září 2019 pořádal poslanec pan Petr Beitl ( ODS ) slavnostní setkání v prostorách Poslanecké sněmovny u příležitosti 10. výročí partnerství mezi Jabloncem nad Nisou a bavorským městem Haufbeuren – Neu Gablonz. Na setkání dorazily výrazné osobnosti tohoto partnerství jako byli 4 primátoři ( nynější i bývalí ), vícero…

Návštěva ve Vratislavicích

V roce 2018 organizovali Vratislavští s velkou pílí a prací velmi podařený Den matek, na kterém se s velkou radostí zúčastnili zástupci ostatních místních skupin z okolí i z Prahy. Pevnou součástí programu se již tradičně stalo pěvecké vystoupení naší Brigitte Jonášové, které vždy vyvolá u diváků a posluchačů vlnu…