Jahrestagung in Prag

Der Kulturverband im Aufschwung Am 27.2.2020 fand im Haus der nationalen Minderheiten – weiter DNM – ein besonderes Ereignis statt. Genau um 12.00 Uhr trafen sich hier Leute, die sich schon sehr lange kennen und zusammen jahrelang eine Gemeinschaft bilden. Sie kamen aus dem Westen, Osten und auch aus anderen…

Vánoční slovo předsedy

Milí krajané, milí přátelé ! leží mi velmi na srdci obrátit se na Vás v tomto požehnaném čase. V krátké  době se nám podařilo poznat mnohé z vás, s jinými se opět setkat a se všemi  vést velmi zajímavé rozhovory.  Jsem obzvláště pyšný na skutečnost, že je náš Kulturní spolek – Kulturverband velmi živým organismem, kde skvěle pracuje mnoho nadšenců pro naši  menšinu a prokazují tak naši vitalitu a životní elán.  Též mi záleží na tom, abychom v těsné spolupráci s našimi přáteli ve  Shromáždění Němců Landesversammlung podnikali důležité kroky pro lepší  uznání naší menšiny, naší kultury, dějin a jazyka většinovou společností a  veřejností. Společně jsme silní a úspěšní. Chci Vám všem, milí krajané a přátelé, popřát požehnaných Vánoc, plných  naděje a Boží lásky a do Nového Roku pak nejlepší zdraví, mnoho štěstí ve  všem, co podnikáte a radost ze života. Srdečně Váš PhDr. Jiří Wenzel Vidim předseda