Nový Bor

Předsedkyně: Hildegard Kopecká

Email: jana_vesecka@centrum.cz

Základní organizace v Novém Boru byla založena na podzim r. 1969. Jejím prvním předsedou byl p. Alfred Bienert. Do naší základní organizace se hlásili nejen lidé z  Nového Boru, ale i z  okolních obcí:  Skalice -Langenau, Prácheň  -Parchen, Kamenický Šenov – Steinschönau, Nový Oldřichov – Ullrichsthal, Polevsko – Blottendorf, Kytlice -Kitlitz, Falknov – Falkenau, Okrouhlá – Schaiba, Sloup v Č. – Bürgstein, Janov – Johannesdorf, Svor – Röhsdorf, Radvanec – Rodowitz, Pihel – Pihl, Cvikov – Zwickau, Žandov – Sandau, a dokonce jsme měli i členy  z  České Lípy – Böhmisch Leipa.

V roce 1973 měla naše organizace 328 členů. Naše činnost byla poměrně pestrá, začaly vznikat různé zájmové kroužky –  pěvecký, divadelní, hudební,  pořádaly se výlety. Od roku 1990 se pořádaly výlety i do „západních zemí“.

V současnosti se pravidelně scházíme v klubu důchodců v N. Boru jednou měsíčně, každou druhou středu  v měsíci. Naše schůzky jsou pokaždé jinak tématicky zaměřené. Například v dubnu se zaměřujeme na velikonoce a jejich zvyky, v květnu na Den matek, v červnu na naše nářečí – na nářečí Novoborska. Naše členská základna se podstatně snížila, z 328 členů nás zbylo 30. Staří umírají, a i když stále ještě existují neorganizovaní starší lidé německé národnosti, členskou základnu neposílí. Našich schůzek se nezúčastňují, nemají zájem se sdružovat. A co se týká mládeže, ta má zájmy zcela jiné.

Pomník zavražděným Němcům v Novém Boru – návštěva pražských a vratislavických členů KV

 

Komentáře jsou vypnuty.