Historie

Kulturní sdružení občanů německé národnosti02

Kulturní sdružení občanů německé národnosti bylo založeno 14. června 1969.

Dnes má náš spolek okolo 1000 členů v 23 základních organizacích především v regionech severočeského pohraničí a v Praze.

Základní idea spolku, uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny, vznikla již v padesátých letech, kdy se skupiny spoluobčanů německé národnosti mohly sdružovat pod tehdejším ROH v severočeském pohraničí. Zakládali divadelní, pěvecké, fotografické a jiné kroužky.

V roce 2009 jsme uspořádali výstavu k výročí založení – “40 let Kulturního sdružení občanů německé národnosti ČR”. Vernisáž byla v Praze ve společenském sále Domu národnostních menšin, kde má sdružení hlavní sídlo, 30. června 2009. (obrázky ve fotogalerii)

V roce 2015 se díky změně občanského zákoníku musela všechna sdružení přejmenovat na spolky, což byla mimo jiné i možnost pro náš spolek rozšířit název na aktuální „Spolek Němců a přátel německé kultury“.

Jako každý rok, tak i v roce 2016 se spolek prezentoval na Sudetoněmeckých dnech v Norimberku.

Vývoj po 2. světové válce

 

  • sčítání 1950 – 165 117 osob německé národnosti
  • 1961 – 140 402 – více než 10 000 Němců pouze ve dvou tehdejších okresech ( K.Vary, Sokolov).
  • 1960 – 69 se vystěhovalo cca 37 000 lidí. Nad 50 let tehdy už 46% všech Němců.
  • 1969 – Kulturverband měl při zakládání 4961 členů.
  • 1971 – 85 663 všech Němců v ČSR.
  • 1975 – měl KV nejvíce členů – 10 362
  • 1981 – 61 129 Němců, z toho v ČR: 58 211.
  • 1991 – 53 418 (53 970?), z toho v ČR: 47 789
  • 2001 – 39 106 zbylých.
  • 2011 – 18 772 občanů německé národnosti v ČR –  údaj ze sčítání lidu je velmi zkreslený, neboť se dobrovolně téměř jedna třetina obyvatelstva nepřihlásila k žádné národnosti.

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.