Vratislavice

  • Předsedkyně: Brigitta Jonášová
  • Kontakt: +420728976838; sona.kouril@seznam.cz


Text bude doplněn!Místní organizaci našeho Spolku ve Vratislavicích vede od roku 2016 s plným nasazením a nadšením paní Brigitte Jonášová. V současné době čítá 18 aktivních členů a členek a společně s přáteli německé kultury z většinové společnosti tvoří velmi životaschopnou a aktivní organizaci.

Skupina se setkává pravidelně jedenkrát v měsíci. Před časem existovala možnost scházet se na místní faře. Bohužel nájemné za tento prostor bylo stanoveno tak, že skupina byla donucena hledat útočiště v různých restauracích okolí. Mělo to však i pozitivn í vliv na světový náhled členů, tito se záhy stali opravdovými znalci severočeské gastronomie. V současné době se opět jeví možnost scházet se zpátky na faře, určité církevní kruhy již nejsou natolik lačné financí a jsou ochotny nabídnout nám přijatelný nájem.

Komentáře jsou vypnuty.