Vánoce v místní skupině Skalná

I přesto, že se skupina každoročně zmenšuje, je celoročně aktivní. Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci k příjemnému posezení a organizujeme různé výlety a setkání. Vánoční koncert pod hradem WildsteinNa vánočním koncertě jsme se potkali 2. 12. 2023 pod taktovkou p. Stefanna Krinese a jeho muzikantů u restaurace Na Chaloupce…

Výlet do Mödlareuth

Dne 10.11.2023 se konal další z výletů místní skupiny Skalná/Wildstein. Vyrazili jsme do obce Mödlareuth na „německo-německé“ hranici. Právě listopad byl pro takový výlet příznačný. Zhlédli jsme krátký film o poválečném vývoji na hranici mezi východním a západním Německem. Poté bylo možné se podívat na stará vojenská vozidla, používaná od…

Podzimní slavnost v Kraslicích

Listí už dávno zčervenalo, půda pod stromy se plní barevnými kopkami a počasí dává najevo, že zima pozvolna přebírá žezlo od podzimu. Právě proto jsme společně oslavili letošní zlaté babí léto a řádně se s ním rozloučili.Strávili jsme krásné společné odpoledne.

Aktualita z místní skupiny Chomutov

Členové Kulturverbandu z místní skupiny Chomutov na podzimním setkání nejen vzpomínali na někdejší řemesla, ale mluvilo se také o stavu německých hrobů na městském hřbitově. Všichni se těší na setkání Kulturverbandu v Chomutově 13. dubna 2024 u příležitosti 55 let od založení Spolku.

Sudetoněmecko-český kongres budoucnosti v Českých Budějovicích

KOMENTÁŘ MARKA KERLESE | Na Sudetoněmecko-českém kongresu budoucnosti v Českých Budějovicích zazněl minulý víkend návrh, aby se rok 2025 stal rokem smíření mezi sudetskými Němci a Čechy. Zní to jako vynikající nápad, zvlášť když s ním přišel jeden z židovských účastníků setkání. Místo podobných smířlivých gest by ale možná sudetoněmecko-českým…

Návštěva Karlovarského městského divadla

Členové Kulturverbandu v Kraslicích se vydali v sobotu 16. září 2023 do Karlovarského městského divadla na Poklad na stříbrném plátně – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.Koncertní program je sestaven z nejhezčích písňových pokladů, které zazněly na filmovém plátně ve třicátých a čtyřicátých letech. A tak zazněly nejen sladké i žhavé kusy americké…

Festival Barevná planeta v Ústí nad Labem

Dvacátý třetí ročník multietnického festivalu Barevná planeta, společně s přehlídkou národnostních menšin Pestrý region, pořádali společně město Ústí nad Labem a Výbor pro národnostní menšiny Ústeckého kraje v sobotu 8. září 2023 na Mírovém a Lidickém náměstí v Ústí nad Labem.Letošního ročníku se účastnil formou infostánku také Kulturverband prostřednictvím místní…

Návštěva Bärnau

Kulturverband Kraslice uspořádal pro své členy další poznávací zájezd. Navštívili jsme v německém Bärnau Knoflíkářské muzeum a Historický park, který ukazuje dějinný vývoj regionu, a to sblížení bavorského obyvatelstva se slovanskými osadníky. Ve Světcích u Tachova jsme si prohlédli druhou největší jízdárnu ve střední Evropě – po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni. Na závěr jsme se…

Česko-německé setkání v Ústí nad Labem

Na mostě v Ústí nad Labem se 31. 7. 2023 sešlo okolo 50 lidí. Kromě členů Kulturverbandu z Ústí nad Labem a Prahy, spolku Heimatkreis Aussig, předsedy Shromáždění německých spolků v České republice a zástupce Collegium Bohemicum byli přítomni také starosta Ústí nad Labem, arciděkan a farář katolické farnosti Ústí…

Tradiční přebuzská Bartolomějská pouť

Místní skupina Kulturverbandu Kraslice zve na tradiční přebuzskou Bartolomějskou pouť v sobotu 26. 8. 2023. 9:00 Vycházka na Komáří vrch (951 m), sraz na turistickém rozcestí v Nové Vsi, pěšky 3 km lesem, zastávky a výklady u žulových skalních hradů a kamenných moří z doby ledové, návrat kolem 12 hod.…