Návštěva ve Šluknově

4. října 2019 se předseda Spolku zúčastnil měsíční schůzky naší šluknovské skupiny v Domě seniorů města Šluknov. Tato skupina je již dlouhá léta vedena s plným elánem a temperamentem paní Helgou Hoškovou, která má díky svým velmi dobrým vazbám na město možnost užívat ke svým schůzkám krásnou místnost s kuchyňkou tohoto seniorského zařízení a…

Mediální workshop v Jablonci

Poslední zářijový víkend se předseda Spolku zúčastnil velmi zajímavého semináře v Domě česko-německého porozumění v Jablonci n. N. –Rýnovicích. Hlavním tématem semináře byla výměna zkušeností z publikační práce naší menšiny a jak tyto zprávy dostat do zájmu medií. Seminář byl velice dobře připraven a diskuze se zúčastnily velmi kompetentní osobnosti.…

Důležité setkání v Poslanecké sněmovně

19. září 2019 pořádal poslanec pan Petr Beitl ( ODS ) slavnostní setkání v prostorách Poslanecké sněmovny u příležitosti 10. výročí partnerství mezi Jabloncem nad Nisou a bavorským městem Haufbeuren – Neu Gablonz. Na setkání dorazily výrazné osobnosti tohoto partnerství jako byli 4 primátoři ( nynější i bývalí ), vícero…